Skip to main content
۴۰۱ بازدید

دومین پستاندار کوچک دنیا - میمون شبگرد هندی (tarsier )

حیات وحش
منتشر شده در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۶

محل زندگی بیشتر در فیلیپین .
- قد 90 تا 160 میلیمتر
- وزن بین 70 تا 165 گرم و سری که تا 180 درجه میچرخد