Skip to main content
۲۰۱ بازدید

آموزش سخنرانی (همایش فردوسی)

آموزش سخنرانی و فن بیان
منتشر شده در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۵