Skip to main content
۱۴۶ بازدید

‎منم نمیفهمم چى میگه ولى هر بار میشنوم خندم میگیره

▄▅▆▇█▓▒░ℳσみaℳℳaの░▒▓█▇▆▅▄
منتشر شده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

منم نمیفهمم چى میگه ولى هر بار میشنوم خندم میگیره