Skip to main content
۳۲۵ بازدید

‎منم نمیفهمم چى میگه ولى هر بار میشنوم خندم میگیره

ℳσみaℳℳaのωσℓƒ
منتشر شده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

منم نمیفهمم چى میگه ولى هر بار میشنوم خندم میگیره