Skip to main content
۱۹۱ بازدید

ایران چگونه می تواند به یمن موشک برساند؟!

داریوش
منتشر شده در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۶

معاونت خاورمیانه وزارت خارجه دیگر وجود خارجی ندارد و این سمَت با تغییرات ساختاری در وزارت خارجه حذف شد.حالا حسین جابری انصاری، کسی که پیشتر در این جایگاه حضور داشت، دستیار ویژه وزیر در امور...