Skip to main content
۲,۲۵۵,۵۷۸ بازدید

جودا و اکبر قسمت اخر

** صنم و باران ** صنم :برگشت **
منتشر شده در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۴

بچه ها اینم قسمت اخر جودا و جلال با اینکهاین سریال تموم شد ولی یاد جلال الدین محمد اکبر که میگفت قلب نداره و عاشق شاهزاده خانم امر جوداشد در قلب ما میمونه