Skip to main content
۲,۹۰۳ بازدید

نارضایتی مردم از عملکرد فرماندار مریوان+فیلم

زریوارخبر
منتشر شده در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۵

تعدادی از مردم مریوان با اشاره به حل نشدن مشکلات مردم در سه سال اخیر از عملکرد ضعیف فرماندار مریوان انتقاد کردند.