Skip to main content
۲۸ بازدید

شنای بالستیک

کانال تایید شده تمرینو
منتشر شده در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۶

آموزش حرکت بدنسازی شنای بالستیک
اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید
به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم