Skip to main content
۷۸۲ بازدید

شیر خوردن گربه ها

جعفر
منتشر شده در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۵

هردو گربه سعی میکنند بشقاب را از یکدیگر بگیرند.