Skip to main content
۲۴۳ بازدید

آموزش زبان انگلیسی با اخبار - Word in News قسمت 5

EnglishDL.ir
منتشر شده در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۶

آموزش زبان انگلیسی با اخبار برای تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی www.EnglishDL.ir
BBC 6 Minute English 2008-2017 -VOA NEWS 2017- VOA Special English - Words In News
برای خرید مجموعه آموزش زبان به سایت www.EnglishDL.ir مراجعه کنید.