Skip to main content
۵۵۰ بازدید

بارش باران تابستانی منجربه سیل مرگبار در شمال کشور شد

News
منتشر شده در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

بارش باران تابستانی باعث خروش رودخانه ها و سیل های مرگ باری شد وخسارات فراوانی را به استان های گیلان و گلستان وارد کرد.