Skip to main content
۳۰۰ بازدید

چگونه در کمتر از ۴ ماه درآمد خود را ۲ تا ۹ برابر افزایش دهیم

mahan
منتشر شده در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۶

در این ویدیو استاد ماهان تیموری از بزرگ ترین تصمیم زندگی شان می گویند و بعد از آن به این سوال پاسخ می دهد که چطور در کمتر از ۴ ماه درآمد خود را بین ۲ تا ۹ برابر افزایش دهیم