Skip to main content
۲,۶۸۰ بازدید

زنان کوفی در «مختارنامه»

در جنگ شهری نیمی از لشکریان زنان اند؛ بُرد با کسی است که بتواند زنان را روانه میدان کند..