Skip to main content
۱۰ بازدید

:)

بای بای...):anna pixshen✌EVERY THING WILL BE OK✌
منتشر شده در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۶

چقدر اعتماد بده
خدایا بجای قلب اگه یه تیکه یخ میزاشتی بهتر نبود؟
حداقل نمیشکست
هه:)