Skip to main content
۳۰ بازدید

درست کردن یک گردباد آتشین و تصویربرداری آهسته از آن

منتشر شده توسط محمد علی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۵