Skip to main content
۳,۷۷۸ بازدید

آموزش شعبده بازی متصل کردن دو حلقه به یکدیگر

آل مجیک
منتشر شده در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۵

دو حلقه را از تماشاگران قرض بگیرید و در یک حرکت به یکدیگر متصل کنید
در این شعبده بازی هیچ گونه آهنربا نخ یا سیمی استفاده نشده است
برای آموزش به سایت Allmagic.ir مراجعه کنید