Skip to main content
۷۷۹ بازدید

محرومیت زدایی در روستای قامیشله شهرستان مریوان

منتشر شده توسط زریوارخبر در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۵