Skip to main content
۲۴ بازدید

پشت پرده جنجالی قراردادهای پلهای خاتم در شورای شهر کرمان

کویر تی‌وی KavirTV
منتشر شده در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۶

علی بهرامی نایب رییس شورای شهر کرمان :کاش به اندازه ای که به فکر بچه های خاتم هستید به فکر بچه های مردم هم بودید!