Skip to main content
۱۵۱ بازدید

نمایی از موشک ضد بالستیک پرسرعت "اسپرینت" امریکا

داریوش
منتشر شده در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۹۶

#نظامی

موشک ضد بالستیک "اسپرینت" امریکا با قابلیت حمل سرجنگنده اتمی، در عرض ۵ ثانیه به سرعتی معادل ۱۰ برابر سرعت صوت می‌رسد.