Skip to main content
۲,۲۴۶ بازدید

سد گلپایگان - رودخانه "اناربار" گلپایگان

پروژه ساخت
منتشر شده در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زیبایی خیره کننده با چشم اندازهای زیبا در رودخانه اناربار فرصتی مناسب برای تجدید ذائقه روحی