Skip to main content
۱۰۰ بازدید

فیلم کوتاه پرواز

مرکزآموزش های هنری وسینمایی دارالفنون
منتشر شده در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

فیلم کوتاه پرواز-فیلمساز در این فیلم سعی دارد بخشی از مشکلات خانواده ها را به نمایش بگذارد-کاری از سعید اژدرپور-تولید:۱۳۹۱-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com