Skip to main content
۱۰۹ بازدید

اهل چالشا بیان

بهترین مردم ازاریتون چیه؟ واسه من اینه که وقتی میخوام برم بیرون تریپ بسیجی میزنم بعد توی گوشیم یه برنامه ای به اسم صدا های بی سیم توش هست گوشی رو میزازم توی جیبم بعد از نزدیکی هر دوست پسر دختری که میگذرم صدای بی سیم رو میزنم خخخ بدبختا از ترس زهره ترک میشن خخخخ