Skip to main content
۱,۲۲۲ بازدید

خدمت بیست میلیون نفری به ایران؛ چگونه؟!

‏زیست؛ بازار زندگی‌ایرانی
منتشر شده در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۶

کمترین خدمت جمعیت بیست میلیونی دانش آموز و دانشجو به کشور چیست؟((زیست؛ بازار زندگی ایرانی zist.ir))