Skip to main content
۴۴ بازدید

باسن اصلاح شده برعکس

کانال تایید شده تمرینو
منتشر شده در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۹۶

آموزش حرکت بدنسازی باسن اصلاح شده برعکس
اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید
به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم