Skip to main content
۲۳ بازدید

با کودک سوگوار چگونه برخورد کنیم؟ - دکتر حسام فیروزی

کانال تایید شده دکتر حسام فیروزی
منتشر شده در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

پاسخ دکتر حسام فیروزی در رابطه با موضوع برخورد با کودک سوگوار و کودکی که عزیزی را از دست داده است را در این ویدیو مشاهده می کنید

سایت دکتر حسام فیروزی:

http://www.hesamfiroozi.com