Skip to main content
۸,۲۸۶ بازدید

شوخی مزخرف دختر با نامزد برای فیلم گرفتن با دوربین گوشی

اتاق فکر مردان
منتشر شده در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

برای برخی از زنان، بی احترامی و توهین و شوخی های نادرست با همسر به قیمت کسب یک سرخوشی موقتی آنقدر مهم است که شوهرشان از وی رنجیده خاطر گردد.