Skip to main content
۱۱۰ بازدید

حرکات انعطاف پذیری برای درمان زانوی صدادار

کانال تایید شده تمرینو
منتشر شده در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

حرکات انعطاف پذیری برای درمان زانوی صدادار
اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید
به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم