Skip to main content
۱۰۲ بازدید

عبور از پاییز

پروژه ساخت
منتشر شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۶

عبوری غمگین از پاییز خشک #گلپایگان
هر چند به برکت حضور رودخانه #اناربار خشکسالی را خیلی حس نکردیم اما پاییزمان غمگین بود