Skip to main content
۸۵۱ بازدید

آموزش حرکت بدنسازی جلو بازو سیمکش با تکنیک کاتسو

کانال تایید شده تمرینو
منتشر شده در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۶

آموزش حرکت بدنسازی جلو بازو سیمکش با تکنیک کاتسو
شیوه اجرای تمرینات با محدودیت جریان خون
اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید
به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم