Skip to main content
۳,۹۷۸ بازدید

سکانس اطلاع حمید از بارداری میترا در فیلم دوران عاشقی(۱۳۹۳)

کانال تایید شده پیکسینما
منتشر شده در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۶

پیکسینما: سکانس اطلاع حمید از بارداری زن دومش میترا در حالیکه سال قبل عمل واز کتومی انجام داده بوده در فیلم دوران عاشقی(۱۳۹۳)