Skip to main content
۲,۹۳۲ بازدید

مرگ ماتادور

کانال تایید شده شبکه ویدئوهفت
منتشر شده در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۶

▪️ ایوان فاندینو، گاوباز 36 ساله اسپانیایی در میدان گاوبازی جانش را از دست داد.
او با ضربه شاخ گاو به زمین افتاد و در راه بیمارستان از دنیا رفت.