Skip to main content
۲۸۴ بازدید

لحظه زیر گرفتن تظاهرکنندگان با خودرو در ویرجینیا

News
منتشر شده در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

دیروز تظاهرات ضد نژادپرستی در شهر شارلوتسویل واقع در ایالت ویرجینیای آمریکا در حال برگزاری بود که ناگهان یک خودرو تظاهرکنندگان را زیر گرفت. در اثر این حادثه یک نفر کشته و تعداد زیادی مجروح شدند.