Skip to main content
۲,۱۸۳ بازدید

مواضع آیت الله خامنه ای درباره فمینیسم و رویکردهای مدرن در حوزه زنان

اتاق فکر مردان
منتشر شده در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۴

حضرت آیت الله خامنه ای در سخنانی به یکی دیگر از اشتباهات راهبردی حکومت در طی رهبری خویش اشاره می کند و از مردواره شدن نقش های زنانه انتقاد می کند. وی در جمع فعالان زنان از افتخار به آمار و ارقام تعداد بالای حضور زنان در اشتغال انتقاد می کند. وی افتخار به بالا بودن آمار زنان پژوهشگر، شهادت طلب، نویسنده، فعال سیاسی در عرصه انقلاب اسلامی و ... را خوب تلقی می کند ولی در عوض بالا بودن آمار حضور زنان در وزارت، دولت و ... را به خاطر آنکه این نقش ها، مردانه هستند آن را نادرست تلقی می کند.
وی در ادامه توصیه می کند که ارزش و برنامه هایی برای زنان تنظیم شود که مطابق با جنسیت زنانه است که خصوصیت آن مثل کرامت، ظرافت و عزت زن می باشد.