Skip to main content
۱۰۰ بازدید

آموزش سخنوری و فن بیان

آموزش سخنرانی و فن بیان
منتشر شده در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۵

آموزش سخنرانی و فن بیان/حکمت ها . توانائی های انسانی. پیشرفت معنوی