Skip to main content
۷۸۸ بازدید

دفاع میثم تمّار در مسجد کوفه از امام حسین (ع)

میثم تمّار پس از شنیدن اکاذیب و تهدیدات عبیدالله بن زیاد، برخاست و با افشاگری بر علیه او و با دفاع تمام قد از امام حسین (علیه السّلام) غیرت دینی را به بهترین وجه ممکن به نمایش کشید.