Skip to main content
۳۵ بازدید

اصولگرایی نیاز به یک باز تعریف و پوست اندازی دارد

کانال تایید شده پایگاه خبری فردا
منتشر شده در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۶

مجید رفیعی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری قم که در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات مهمان پایگاه خبری فردا بود، از اصولگرایی و نقاط ضعف و قوتش صحبت کرد.