Skip to main content
۲۱۶ بازدید

اولیت تست تشخیص چهره ایفون x با شکست مواجه شد

جی دی
منتشر شده در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

توضیح در https://jidi.ir/?p=4737