Skip to main content
۷۵۲ بازدید

تعزیه خوانی در بیلند گناباد

وب سایت بیلند
منتشر شده در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۶

گزارش پخش شده از صدا و سیمای خراسان رضوی در خصوص مراسم تعزیه خوانی در بیلند