Skip to main content
۸۷۲ بازدید

فیلم عاشق باشید - راز جریان موفقیت در زندگی

بنیاد مهدی سجادیان
منتشر شده در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۵

دانلود رایگان فیلم عاشق باشید - راز جریان موفقیت در زندگی موفقیت در زندگی و کسب وکار نیازمند دانستن مجموعه قوانینی است که می توان به جرات گفت مهم ترین اصل در هر حوزه ای در زندگی راز مهمی می باشد که در این فیلم به آن پرداخته شده است. داستان از آنجا شروع می شود که درخت بزرگ و تنومندی وجود داشت که حاصل ... استاد مهدی سجادیان در این فیلم رایگان به این راز مهم پرداخته اند.