Skip to main content
۸,۹۷۶ بازدید

نمائی از شهر زیبای باکو

کاسپی وارش پردیس
منتشر شده در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۹۷

در این ویدئو نماهائی از شهر باکو نمایش داده شده است