Skip to main content
۹۰۳ بازدید

کنایه‌های رشیدپور به شهردار قزوین برای قبر هدیه دادن به خبرنگاران

News
منتشر شده در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۷