Skip to main content
۶۹۲ بازدید

موزیک ویدیو بسیار زیبای حامد زمانی ( #من_یک_ایرانیم )

ROSHANA
منتشر شده در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۶

انی انا ابن ام بالحرب شجعتنی
من فرزند آن مادری هستم؛که مرا به جنگ ترغیب کرد.

بغض العدو قوت من ذاک اشبعتنی
بغض دشمن غذایی است که مادرم با آن مرا سیر کرد.

انی انا ابن ارض اعداءها تخیب
من فرزند آن سرزمینی هستم؛که دشمنانش از به خاک افتادنش ناامید می‌شوند.

ارمی لهم سهام بقلبهم تصیب
و این تیرهائی است که به قلبشان اصابت می‌کند.

ننتظرنّ امرا
منتظر یک فرمان هستیم.

فلیجدوا مفرّا
پس پناهگاهی پیدا کنید...