Skip to main content
۳۳ بازدید

حذف باج افزار wannacrypt

برنامه نویسی و ریاضی (محمد فتاحی)
منتشر شده در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

در صورتی که کامپیوترتان به این باج افزار آلوده شد با دیدن این ویدیو می توانید آن را حذف کنید.
http://www.mathprograming.com/