Skip to main content
۱۴۵ بازدید

آموزش نرم افزار icem-cfd و fluent و cfd-post به کوشش مهندس احسان الله سعادتی گروه پی تک-درس هفتم

رضا عباسی
منتشر شده در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۶

www.tadriss.ir