Skip to main content
۱,۱۳۷ بازدید

آموزش حرکت پشت بازو سیم کش به پایین با طناب Triceps Pushdown - Rope Attachment

کانال تایید شده تمرینو
منتشر شده در تاریخ ۷ فروردین ۱۳۹۶

آموزش حرکت پشت بازو سیم کش به پایین با طناب Triceps Pushdown - Rope Attachment
اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید، به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید.
www.tamrino.ir
من با افتخار یک بدنسازم