Skip to main content
۱,۶۳۲ بازدید

کاندیدای رد صلاحیت شده شورای شهر مریوان بعد از ثبت نام

زریوارخبر
منتشر شده در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۶

دوربین زریوارخبر در ایان ثبت نام به میان کاندیدای پنجمین دوره شورای شهر رفت و نظر آنها را در خصوص شورای شهر پرسید