Skip to main content
۱,۹۸۸ بازدید

ریشه های جالب معروف ترین ضرب المثل های فارسی

منتشر شده توسط PWRI در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۵

چ فعال شدم من@@
شوما هم حمت کنین نگا کنین