Skip to main content
۴۳ بازدید

شنا انفجاری روی میز شیب دار Incline Plyo Push-Up

کانال تایید شده تمرینو
منتشر شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۶

شنا انفجاری روی میز شیب دار Incline Plyo Push-Up
اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید، به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید.
www.tamrino.ir
من با افتخار یک بدنسازم