Skip to main content
۶۵ بازدید

دوچرخه‌سواری همگانی در دمای منفی 27 درجۀ مسکو

News
منتشر شده در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۹۵

باوجود سرمای سخت، بیش از 500 نفر در مراسم زمستانی دوچرخه‌سواری همگانی در مسکو، پایتخت روسیه، شرکت کرده‌اند.

شرکت‌کنندگان در این برنامه، دمای منفی 27 درجۀ سانتی‌گراد را تحمل کردند تا 15 کیلومتر در امتداد رودخانۀ یخ‌زدۀ مسکو رکاب بزنند.

این رویداد باهدف ترغیب مردم به دوچرخه‌سواری برگزار شد.

برگزارکنندگان مراسم دوچرخه‌سواری همگانی هشدارها برای لغو این برنامه را به دلیل یخ‌زدگی معابر، نادیده گرفتند.

آن‌ها گفتند: «حتی یک نفر از شرکت‌کنندگان در این برنامه آسیبی ندید.»