Skip to main content
۷ بازدید

فرهاد بادپا (مدرس دف،تنبک،ریتم)

Farhadbadpa
منتشر شده در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۶

تنبک نوازی استاد فرهاد بادپا
آموزشگاه الهام

گزارش تخلف