Skip to main content
درنا تریپ

درنا تریپ

گروه درنا تریپ از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را در زمینه صنعت گردشگری و فرهنگ سازی در این زمینه و مد نظر قرار دادن ارزش ها و باورهای حرفه ای و نیز مطالعات کیفی و کمی در این زمینه ، به منظور ,توسعه گردشگری در کشور عزیزمان ایران اغاز نمود. شما می توانید آخرین مطالب را در وب سایت گروه درنا به آدرس :http://Dornatrip.net دنبال کنید.